முடி உதிர்வை தடுக்கும் அரியவகை மூலிகை

முடி உதிர்வை தடுக்கும் அரியவகை மூலிகை

April 6, 2017 0 By Ano

இன்று பெண்களின் பாரிய பிரச்சனைகளில் ஒன்று தான் தலை முடி உதிர்வு. இதனை தடுக்க பல அரிய வகை மூலிகைகள் நமது இயற்கையில் தாரளமாகவே கிடைக்கின்றது. இவற்றை பயன் படுத்தி முடி உதிர்வை எவ்வாறு தடுக்கலாம்